Bigowanie

Bigowanie to proces wykonywany w poligrafii. Polegający na tworzeniu równoległego rowka na papierze lub innym materiałach elastycznych przed ich składaniem. Ten precyzyjny proces ma na celu ułatwienie składania materiałów, zapobieganie pękania papieru i tworzenie gładkich, estetycznych linii składu.

Bigowanie odbywa się za pomocą specjalistycznych narzędzi zwanych bigownicami. Narzędzia te są wyposażone w ruchome wałki lub noże, które wykonują nacisk na papier wzdłuż określonych linii, tworząc rowek. Linie bigowania są precyzyjnie umieszczone zgodnie z wymaganiami projektu.  Zapewnia to prawidłowe składanie i estetyczny wygląd końcowego wydruku.

W czym pomaga bigowanie?

Bigowanie jest szczególnie istotne w przypadku materiałów o większej gramaturze. Zaliczyć tu można tekturę lub karton, które są trudniejsze do precyzyjnego składania. Poprzez tworzenie rowków, bigowanie zmniejsza naprężenia występujące podczas składania. Zapobiega to pękaniu lub uszkodzeniu materiałów. Jest to szczególnie istotne w przypadku produktów o dużej liczbie stron, takich jak broszury, foldery czy opakowania, gdzie rowki ułatwiają składanie i zapewniają trwałość wydruku.

Podsumowując, bigowanie to precyzyjna operacja wykonywana za pomocą specjalistycznych narzędzi. Ma na celu ułatwienie składania, zapobieganie pękaniu materiałów i tworzenie estetycznych linii składu. Bigowanie jest nieodzownym etapem produkcji w wielu branżach i przyczynia się do poprawy trwałości i funkcjonalności wydrukowanych materiałów.