Grafika wektorowa

Grafika wektorowa to forma grafiki komputerowej. Opisuje obrazy za pomocą geometrii matematycznej, a nie pikseli. Obrazy wektorowe składają się z matematycznych obiektów, takich jak linie, krzywe, kształty i kolory. Elementy są reprezentowane za pomocą wzorów matematycznych i współrzędnych. W przeciwieństwie do grafiki rastrowej, która składa się z siatki pikseli, grafika wektorowa zachowuje swoją ostrość i jakość niezależnie od skali.

W grafice wektorowej, kształty i linie definiują punkty kontrolne, zwane węzłami. Punkty łączy się za pomocą krzywych i segmentów linii. Za pomocą tych węzłów i krzywych, tworzy się skomplikowane i dokładne kształty. Można też wprowadzać różne efekty, takie jak gradienty kolorów, przejścia czy cieniowanie.

Zalety grafiki wektorowej

Jedną z głównych zalet grafiki wektorowej jest jej skalowalność. Ponieważ obrazy wektorowe są opisane matematycznie, można je dowolnie powiększać lub pomniejszać bez utraty jakości czy rozdzielczości. Niezależnie od rozmiaru, kształty i linie w grafice wektorowej pozostają ostre i idealnie wygładzone. Jest to szczególnie przydatne w projektowaniu logo, znaków graficznych, czy innych elementów, które muszą być elastyczne i dostosowywalne do różnych rozmiarów i nośników.

Podsumowując, grafika wektorowa to forma grafiki komputerowej, która opisuje obrazy za pomocą geometrii matematycznej. Obrazy wektorowe są skalowalne, ostre i edytowalne. Czyni je to idealnym narzędziem w projektowaniu graficznym. Grafikę wektorową używa się w różnych dziedzinach, od druku po projektowanie logo, czy też animację komputerową.