Miary typograficzne

Miary typograficzne to system jednostek stosowany w typografii do określania rozmiarów czcionek, odstępów między literami, liniami i akapitami oraz innych elementów związanych z układem tekstu. Są to ważne narzędzia, które

Łamanie tekstu

Łamanie tekstu to proces organizowania i rozmieszczania treści tekstowej w sposób czytelny i estetyczny na stronie lub w projekcie poligraficznym. Polega na odpowiednim dobieraniu czcionek, rozmiarów liter, odstępów międzywyrazowych, interlinii,

Lakierowanie druku

Lakierowanie druku to proces, który polega na aplikowaniu cienkiej warstwy lakieru na powierzchnię wydruku. Jego celem jest poprawa wyglądu, ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nadania mu dodatkowych właściwości estetycznych. Jest

Kolofon

Kolofon to termin używany w poligrafii i introligatorstwie. Odnosi się do informacji umieszczanych na końcu publikacji lub druku. Zawiera szczegóły techniczne i informacje dotyczące produkcji, takie jak nazwa wydawcy, drukarni,

Kerning

Kerning to termin używany w poligrafii i projektowaniu graficznym. Odnosi się do dostosowywania odstępów między poszczególnymi literami lub znakami w tekście w celu uzyskania optymalnego wyrównania i równowagi między nimi.

Kaszerowanie

Kaszerowanie to proces, który polega na przyklejaniu warstwy materiału, zwanego kaszeratem, do powierzchni innego materiału. Najczęściej papieru lub tektury, w celu wzmocnienia, ochrony lub poprawienia wyglądu wydruku. Jest to jedna

Justowanie

Justowanie w poligrafii odnosi się do procesu, który dostosowuje odstępów między literami, słowami i liniami tekstu. Celem tego jest uzyskanie równomiernego wypełnienia linii i estetycznego wyglądu tekstu. Jest to ważna

Introligatornia

Introligatornia to dział w przemyśle poligraficznym zajmujący się wykańczaniem i oprawą wydrukowanych materiałów. Jest to etap procesu produkcyjnego. Następuje po druku i obejmuje różnorodne operacje mające na celu przygotowanie i

Impozycja

Impozycja w poligrafii odnosi się do procesu rozmieszczania stron druku na arkuszu lub w formie drukowej w odpowiedniej kolejności, tak aby po złożeniu i przycięciu materiału drukowanego uzyskać właściwy układ

Grafika rastrowa

Znana również jako grafika bitmapowa, to rodzaj grafiki cyfrowej, w której obraz jest przedstawiany za pomocą siatki punktów zwanych pikselami. Piksele są najmniejszymi jednostkami, z których składa się obraz rastrowy.