Identyfikacja wizualna marki

Identyfikacja wizualna marki

Identyfikacja wizualna marki pozwala zidentyfikować firmę na zewnątrz oraz wpływa na rozwój na rynku poprzez odróżnienie się na tle konkurencji. W sposób bezpośredni identyfikacja wizualna marki łączy się z szerokim