Impozycja

Impozycja w poligrafii odnosi się do procesu rozmieszczania stron druku na arkuszu lub w formie drukowej w odpowiedniej kolejności, tak aby po złożeniu i przycięciu materiału drukowanego uzyskać właściwy układ stron. Jest to kluczowy etap przygotowania do druku. Ma na celu zoptymalizowanie wydajności procesu drukowania oraz uzyskanie zamierzonego układu treści.

Podczas impozycji, strony są ułożone w taki sposób, aby po złożeniu i sklejeniu tworzyły poprawną sekwencję. Odpowiednie ułożenie stron jest szczególnie istotne w przypadku druku książek, broszur, magazynów i innych publikacji wielostronicowych. Impozycja pozwala na kontrolowanie kolejności stron, numeracji, rozmieszczenia tekstu, grafik, nagłówków i innych elementów treści.

Co uwzględnia impozycja?

Impozycja uwzględnia również aspekty techniczne procesu drukowania, takie jak sposób cięcia, układ marginesów, obszaru strzałowego (bleedu) oraz markery cięcia i zginania. Wszystkie te czynniki muszą być wzięte pod uwagę podczas rozmieszczania stron. Ma to zapewnić poprawną jakość i wygląd końcowego wydruku.

Tradycyjnie, impozycję można było przeprowadzać ręcznie, poprzez fizyczne układanie stron na podłożu, zwanej stołem impozycyjnym. Obecnie, z pomocą specjalistycznego oprogramowania DTP (Desktop Publishing) i technologii CTP (Computer-to-Plate), impozycję można wykonać w sposób cyfrowy. Przyspiesza i ułatwia to cały proces.

Podsumowując, impozycja w poligrafii to proces rozmieszczania stron druku w odpowiedniej kolejności na arkuszu lub w formie drukowej. Jest to kluczowy etap przygotowania do druku. Obejmuje kontrolę układu treści, aspektów technicznych oraz optymalizację wydajności procesu drukowania. Poprawna impozycja ma fundamentalne znaczenie dla uzyskania jakościowego i zgodnego z zamówieniem wydruku.