Kolofon

Kolofon to termin używany w poligrafii i introligatorstwie. Odnosi się do informacji umieszczanych na końcu publikacji lub druku. Zawiera szczegóły techniczne i informacje dotyczące produkcji, takie jak nazwa wydawcy, drukarni, miejsce druku, data druku, użyte czcionki, papier i inne istotne dane.

Kolofon jest zwykle umieszczany na ostatniej stronie publikacji, często na stronie odwrotnej tytułowej. Może mieć różne formy, ale najczęściej jest to tekst umieszczony w dolnej części strony. Zawiera informacje na temat produkcji danego wydania, szczegóły techniczne i ewentualnie dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla czytelnika.

Informacje, które zawiera kolofon

W kolofonie można znaleźć takie informacje, jak nazwa wydawcy, drukarni lub wydawnictwa, adresy kontaktowe. Zawiera dane dotyczące druku (np. metoda druku, liczba egzemplarzy, format), informacje o typografii (np. użyte czcionki, rozmiary czcionek). Również może podawać informacje o papierze (np. rodzaj papieru, gramatura) oraz inne szczegóły techniczne związane z produkcją publikacji.

Kolofon dostarcza czytelnikowi informacji o produkcji danej publikacji, które mogą być istotne z różnych powodów. Może to być informacja dla zainteresowanych o procesie produkcji, pomocy w identyfikacji danego wydania lub egzemplarza, czy też jako świadectwo autentyczności i jakości wykonania.

Podsumowując, kolofon to sekcja znajdująca się na końcu publikacji. Zawiera szczegóły techniczne i informacje dotyczące produkcji. Jest to istotna część poligrafii. Dostarcza czytelnikowi informacji na temat wydawcy, drukarni, metody druku, czcionek, papieru i innych szczegółów związanych z procesem produkcji.