Grafika rastrowa

Znana również jako grafika bitmapowa, to rodzaj grafiki cyfrowej, w której obraz

Grafika wektorowa

Grafika wektorowa to forma grafiki komputerowej. Opisuje obrazy za pomocą geometrii matematycznej,

Gęstość optyczna

Gęstość optyczna, jest jednym z parametrów używanych w poligrafii. Opisuje intensywności druku

Forma drukowa

Termin ten oznacza element niezbędny do reprodukcji graficznej i drukowej treści. Określa

Fleksodruk

Fleksodruk to specjalna technika druku. Stosuje się ją często w przemyśle poligraficznym

Falcowanie

Falcowanie to proces obróbki materiałów drukarskich. Polega na zginaniu ich wzdłuż linii,

Druk offsetowy

Druk offsetowy to tradycyjna i powszechnie stosowana technika druku. Wykorzystuje matryce, formy

Druk cyfrowy

Druk cyfrowy to nowoczesna technologia druku. Umożliwia bezpośrednie przekształcanie danych cyfrowych na

DPI (dots-per-inch)

DPI (dots-per-inch) to jednostka miary używana w poligrafii do określania rozdzielczości obrazu

Przestrzeń barw CMYK

CMYK to skrót od nazw czterech podstawowych kolorów używanych w druku poligraficznym.